05.06.2010 Czechy, Senov

05.06.2010 Czechy, Senov : Memorial Jana Benese, w konkurencji IPO 3 zajęłam z Orką (Anet) III miejsce. 
Były to zawody jednodniowe, i mimo dużej ilości startujących nie czuło się presji i pośpiechu, wszystkie starty odbywały się o czasie.

Miałam okazję podziwiać wspaniałą organizację oraz niezwykle sprawną i rzetelną pracę sędziów - państwa Tichych.
Wszystko odbywało się w życzliwej, swobodnej atmosferze.
Nasza punktacja: (wszystkie konkurencje sędziował pan Jiry Tichy)
A - 92
B - 81
C - 72