11 - 12.08.2012 Ujanowice

11-12.08.2012 odbyły się egzaminy BH, PT, IPO organizowane przez oddział Nowy Targ.
Wszystkie próby sędziowała Pani Ewa Bukład. Do egzaminu BH przystąpiło aż 16 psów, wszystkie zaliczyły posłuszeństwo oraz próbę socjalną z wynikiem pozytywnym.
Nasze wyniki z BH:
DALF (JRT) i Konrad Sporna - 60p.
IRA i ja - 59p.

Zdjęcia z zakończenia egzaminu PT: