11-12.10.2008 Kozienice

11-12.10.2008 Kozienice: Mistrzostwa Polski Psów Obrończych,
w konkurencji IPO1 zajęłam z Orką II miejsce, zdobywając tytuł V-ce Mistrza Polski IPO1
Nasza punktacja:
A - 92 - sędzia: Zbigniew Milewski
B - 90 - sędzia: Beata Ryl
C - 88 - sędzia: Beata Ryl