30-31.08.2008 Łódź

30-31.08.2008 Łódź: Otwarte Mistrzostwa Łodzi Psów Obrończych
w konkurencji IPO1 zdobyłam z Orką II miejsce z punktacją:
A - 98 - sędzia: Janusz Rurarz
B - 92 - sędzia: Stanisław Pasek
C - 95 - sędzia: Stanisław Pasek