30.09. - 01.10.2006 Rybnik

30.09. - 01.10.2006 Rybnik: Otwarte Mistrzostwa Śląska.
Startowałam z Orką w IPO1 tylko w dwóch konkurencjach: w pracy węchowej i w posłuszeństwie. Zdobyłyśmy puchar za najlepsze posłuszeństwo IPO1.
Nasza punktacja:
A - 95 - sędzia: Małgorzata Starkiewicz
B - 96 - sędzia: Małgorzata Starkiewicz